Posturologi

PicMonkey CollagePosturologi handler om hvordan hjernen bearbeider og regulerer inntrykkene fra kroppen i oppreist stilling.Først og fremst handler posturologien om hvordan skjevheter og ubalanser i den toniske muskulatur kan gi smerter og forstyrrelser i bevegelsesapparatet. Spesielt får hjernen beskjed ut fra øyets stilling i øyenhulen, bittstillingen, og fotstillingen. 
Disse ubalansene er viktige å få rettet opp, for å oppnå varig bedring av plager. Blant de plagene som kan henge sammen med posturologiske ubalanser, er: smerter i bevegelsesapparatet, hodesmerter, instabilitet, lærevansker m.m.
En posturologisk undersøkelse foregår ved å måle og observere kroppsholdningen i oppreist tilstand. Deretter behandles de aktuelle ubalansene ved hjelp av øreakupunktur, tilpasning av inleggssåler eller neurostabs, samt  kraniosakralterapi og whiplash/lockfoot-terapi.
Del: