Behandlinger – Et puslespill

 

206196&width=153&height=185[1]Av og til får jeg spørsmål om jeg kan behandle spesielle sykdommer eller diagnoser. Det er et spørsmål som det er vanskelig å svare på. Som naturterapeut behandler jeg ikke sykdommer – jeg behandler hele mennesket. Behandlingen bestemmes ut fra hvilke ubalanser jeg finner når jeg undersøker pasienten, og selvfølgelig ut fra hvilke plager vedkommende vil ha hjelp for.

Mange av de som oppsøker klinikken har omfattende plager, og mange har slitt i mange år med plagene sine. Av og til kan det være litt av et puslespill å bygge opp igjen god helse, når plagene er mange og har vart lenge.

Alle mennesker er forskjellige, og det finnes ikke to skade- eller sykehistorier som er helt like. Derfor nytter det ikke med en fast oppskrift eller bare en metode, når målet er å hjelpe den enkelte til å bli frisk, eller så frisk som mulig. Det er godt å ha flere verktøy å bruke, og viktig å vite hvilke verktøy som er best til enhver tid.

Noen ganger kommer resultatene fort. Det hender hetetokter blir borte etter et par behandlinger, svangerskapskvalme har jeg også veldig god erfaring med å behandle. Det samme har jeg  erfart med ryggsmerter som folk har slitt med i mange år, og en del andre plager. Det er en stor glede å se at folk har det bedre etter at de har vært hos meg, særlig når plager de har slitt med lenge, forsvinner fort!

Andre ganger kan det ta lengre tid å oppnå resultater. Behandlingene kan være som å skrelle av lag etter lag på en løk, eller å få plassert stadig nye brikker på puslespillet. Det er klart det kan være både krevende og kostbart å gå til behandling over lang tid, og jeg forstår godt at mange vegrer seg for å prøve enda en ny ting. Noen av de som kommer til meg, sier at de har prøvd alt som kan prøves av behandlinger uten resultat. Selvfølgelig kan ikke jeg heller gi noen garanti på at dette skal kunne hjelpe heller. Ingen kan gi garantier!

Det jeg kan si, er at jeg skal gjøre så godt jeg kan. Så er det opp til den enkelte om en er villig til å prøve enda en ny behandlingsform med håp om å bli bedre.  Når plagene er omfattende og sammensatte er det sjelden nok med behandling alene. Den viktigste jobben for bedre helse er den en gjør selv. Hva en skal gjøre og hvordan, kan være vanskelig å finne ut av alene. En viktig del av jobben min er derfor å gi veiledning i hjelp til selvhjelp.

Sliter du med små eller store plager? Ta kontakt med meg, så vil jeg gjøre så godt jeg kan for å hjelpe. Les mer om de ulike behandlingene og ta gjerne kontakt på tlf. 976 25 832 eller e-post: post@argana.no om du har spørsmål. Du kan gjerne bestille time via nettsiden.

Del: