Ord til styrke og oppmuntring

Vi lever i en tid med store forandringer, og det kan se både kaotisk og skremmende ut. Alt er i forandring, og vi kan velge hvordan vi vil at verden skal se ut.

Vi må bare være trygge i oss selv, stå stødig i egen energi og ha tro, tillit og håp.

Alt det som skjer på jorda nå, er nødvendig, helt riktig og akkurat som det skal være.

Vi kan velge å se alt fra et høyere plan, eller vi kan velge å gå inn i dramaet og bli påvirket av det.

Hva velger du?

Hvor vil du?

Hvordan vil du at verden skal være?

Hvordan vil du at ditt liv skal være?

Du skaper din egen virkelighet, og har mye mer makt og styrke enn du tror.

Ha tillit.

Følg hjertet ditt og din egen sannhet.

Alt er som det skal være.

Kjærlighet og lys seirer alltid over mørket. Alltid!

Mye skal opp til overflaten, som har vært skjult for oss lenge. Ondskap, manipulasjon, kontroll, som vi har levd med i mange generasjoner.

Ja, når alt kommer til overflaten, blir det mange sjokk, mye som vi ikke vil tro kan være sant. Det må opp i lyset så vi kan se det, opp i lyset så sola kan skinne på det mørke og onde. Når sola skinner på trollene, sprekker de.

Mange av de gamle systemene skal falle. Alt det som har oppretthold kontroll og makt over menneskene, blir erstattet av noe nytt og mye bedre.

Det nye er bygget på kjærlighet og samhold. Vi er alle ett. Vi bor på den samme jorda. Når vi tar vare på jorda vår, og når vi samarbeider til det beste for alt og alle, da vokser den nye jorda opp fra asken til det gamle.

Løft blikket, se det store bildet. Se at det som skjer på jorda nå er en del av veien mot en bedre framtid.

Vi rydder og renser i kriker og kroker, vi kvitter oss med det vi ikke trenger, og gjør plass for det nye. Det skjer i oss, i hver enkelt av oss, og det skjer i hele verden.

Forandringen skjer innenfra og ut, og utenfra og inn. Vi påvirker det ytre ved å finne trygghet og et solid fundament i det indre.

Vi påvirkes også av det ytre, men når vi har vårt eget trygge fundament, står vi stødige i stormen. Vi lar ikke stormene og kaoset få knekke oss eller kue oss. Vi er sterkere enn stormen.

Følg hjertet ditt. Hva er riktig og sant for deg? Hva velger du å tro på?

Husk at lyset bekjemper mørket. Lyset vinner alltid!

Disse ordene kom til meg, og jeg valgte å dele dem her. Håper disse ordene er til trøst, oppmuntring og styrke. 

Trenger du litt hjelp til å sortere tanker og følelser, slik at du kan stå enda sterkere i deg selv? Kontakt meg på tlf. 976 25 832 eller epost: post@argana.no så hjelper jeg deg etter beste evne. 

Alt godt fra Inger Johanne 

Del: