Hva er god helse?

Betyr god helse det samme som fravær av sykdom, eller er det noe mer?

Kanskje har du følt deg litt sliten eller lei, eller du har smerter i kroppen som plager deg. Så har du gått til legen og tatt blodprøver, og kanskje blitt sendt til undersøkelser. Alle prøvene er normale, og du får beskjed om at du er frisk.

Betyr det at du føler deg frisk, eller har du fortsatt plager? Vil du si at du har god helse, hvis du ikke føler deg bra?

Min påstand er at god helse er mer enn fravær av sykdom. For meg handler god helse om å ha det bra med meg selv, å ha energi og overskudd til å fungere i hverdagen, og ikke ha smerter.

Mange ganger i løpet av livet, har jeg gått til legen fordi jeg ikke har følt meg bra, men fått beskjed om at alle prøver er i orden. Allikevel har jeg følt at ikke alt var som det skulle.

Spesielt ille var det etter at jeg ble utsatt for en trafikkulykke for litt over 20 år siden. Jeg gikk til legen, og ble undersøkt på mange måter. Ingen av undersøkelsene viste noen alvorlig skade, men jeg følte meg allikevel elendig.

Jeg forsto at legen ikke kunne hjelpe meg, verken med svar på hvorfor jeg var så dårlig, eller hjelpe meg til å bli bedre.

Jeg forsto også at jeg måtte ta ansvaret selv, for å bygge opp helsa mi. Det har vært en lang vei, med mye prøving og feiling. I dag kan jeg si at helsa mi er bra, og jeg føler meg bra på alle måter.

Å bygge opp god helse kan være et puslespill

Om du sliter med omfattende, og kanskje diffuse plager, kan det være vanskelig å finne veien til god helse.

Spesielt vanskelig er det hvis alle prøver er normale, og du ikke får noen klar diagnose.

Mitt puslespill består av en kombinasjon av riktig og jevnlig behandling, riktig trening, gode hjelpemidler og en god balanse mellom arbeid og hvile. Mental trening er like viktig som fysisk trening – spesielt det å klare å holde fokus på det som er positivt.

Siden jeg har en leddbåndskade øverst i nakken, må musklene jobbe hardt for å kompensere. Derfor er riktig trening viktig, slik at musklene skal klare den jobben.

Av samme grunn trenger jeg jevnlig behandling, og jeg er nok avhengig av mer hvile enn om skaden ikke hadde vært der.

Gode hjelpemidler som kosttilskudd fra Rain, gir meg energi og overskudd i hverdagen. Bemer, som sørger for god sirkulasjon, og hjelper kroppen til å leges, er gull verdt for meg. I tillegg går jeg jevnlig til en god kollega og får behandling.

God helse krever innsats

Enten du sliter med en skade, som jeg gjør, eller om du har andre kroniske plager: Det krever innsats å bygge opp en god helse.

Ikke slå deg til ro med påstander som: «dette må du bare lære deg å leve med», eller «dette har vi dessverre ingen kur mot». Det er alltid noe du kan gjøre for å få det bedre!

Hvis du ikke får hjelp av legen din, let etter behandling andre steder. Bli kjent med kroppen din, og finn ut hva som er riktig for akkurat deg. Tenk på at kroppen og helsa trenger vedlikehold og reparasjon, riktig næring og god sirkulasjon for å ha det bra.

Dessverre er det ikke en selvfølge at vi får hjelp av helsevesenet hvis vi får en kronisk sykdom eller skade.

Noen med nakkeskader velger å reise utenlands for undersøkelser og behandling, siden det er vanskelig å få hjelp i Norge. For noen er operasjon i utlandet eneste utvei for å få det bedre.

For meg har ikke undersøkelser eller behandling i utlandet vært et alternativ. Jeg holder som sagt plagene veldig godt i sjakk med behandling, trening og gode hjelpemidler. Derfor kan jeg også si at jeg har god helse, selv om jeg har en skade som ikke går over.

Det er en selvfølge for meg å investere både innsats og penger for å beholde god helse. Det gjør at jeg kan klare å jobbe med det jeg elsker å gjøre, og det gjør at jeg kan ha det hyggelig med familie og venner.

Alternativet hadde ikke vært så hyggelig å tenke på! Jeg vil i alle fall ikke tilbake til den første tiden etter ulykken, og slik jeg hadde det da.

Hvordan er det med deg? Sliter du med å finne veien til et godt liv? Føler du at det er lite hjelp å få? Er det vanskelig å vite hva som er riktig for deg?

Ta gjerne kontakt med meg på tlf. 976 25 832 eller epost: post@argana.no om du vil ha hjelp til å få det bedre. Enten du vil ha litt behandling, eller om du vil vite litt mer om hva som hjelper meg.

Følg meg gjerne på facebook , og bli gjerne med i Helse- og velværegruppe. Du er også hjertelig velkommen til å få mine beste gratis selvhjelpstips.

Del:

Behandlinger – Et puslespill

 

206196&width=153&height=185[1]Av og til får jeg spørsmål om jeg kan behandle spesielle sykdommer eller diagnoser. Det er et spørsmål som det er vanskelig å svare på. Som naturterapeut behandler jeg ikke sykdommer – jeg behandler hele mennesket. Behandlingen bestemmes ut fra hvilke ubalanser jeg finner når jeg undersøker pasienten, og selvfølgelig ut fra hvilke plager vedkommende vil ha hjelp for.

Mange av de som oppsøker klinikken har omfattende plager, og mange har slitt i mange år med plagene sine. Av og til kan det være litt av et puslespill å bygge opp igjen god helse, når plagene er mange og har vart lenge.

Alle mennesker er forskjellige, og det finnes ikke to skade- eller sykehistorier som er helt like. Derfor nytter det ikke med en fast oppskrift eller bare en metode, når målet er å hjelpe den enkelte til å bli frisk, eller så frisk som mulig. Det er godt å ha flere verktøy å bruke, og viktig å vite hvilke verktøy som er best til enhver tid.

Noen ganger kommer resultatene fort. Det hender hetetokter blir borte etter et par behandlinger, svangerskapskvalme har jeg også veldig god erfaring med å behandle. Det samme har jeg  erfart med ryggsmerter som folk har slitt med i mange år, og en del andre plager. Det er en stor glede å se at folk har det bedre etter at de har vært hos meg, særlig når plager de har slitt med lenge, forsvinner fort!

Andre ganger kan det ta lengre tid å oppnå resultater. Behandlingene kan være som å skrelle av lag etter lag på en løk, eller å få plassert stadig nye brikker på puslespillet. Det er klart det kan være både krevende og kostbart å gå til behandling over lang tid, og jeg forstår godt at mange vegrer seg for å prøve enda en ny ting. Noen av de som kommer til meg, sier at de har prøvd alt som kan prøves av behandlinger uten resultat. Selvfølgelig kan ikke jeg heller gi noen garanti på at dette skal kunne hjelpe heller. Ingen kan gi garantier!

Det jeg kan si, er at jeg skal gjøre så godt jeg kan. Så er det opp til den enkelte om en er villig til å prøve enda en ny behandlingsform med håp om å bli bedre.  Når plagene er omfattende og sammensatte er det sjelden nok med behandling alene. Den viktigste jobben for bedre helse er den en gjør selv. Hva en skal gjøre og hvordan, kan være vanskelig å finne ut av alene. En viktig del av jobben min er derfor å gi veiledning i hjelp til selvhjelp.

Sliter du med små eller store plager? Ta kontakt med meg, så vil jeg gjøre så godt jeg kan for å hjelpe. Les mer om de ulike behandlingene og ta gjerne kontakt på tlf. 976 25 832 eller e-post: post@argana.no om du har spørsmål. Du kan gjerne bestille time via nettsiden.

Del: