Whiplash/Lockfoot-terapi

Whiplash/lockfoot-terapi er en relativt ny behandlingsform, som benyttes til å gjenopprette balansen i kroppen. Denne behandlingen benyttes ved skjevheter  i kroppen, og ved skader etter ulykker eller fall.
 
Lockfoot eller funksjonell benlengdeforskjell, er låsninger i de små bena i mellomfoten. Dette fører til at man får feil belastning på foten. Denne feilbelastningen forplanter seg gjennom hele kroppen, helt opp til hodet, og kan føre til en lang rekke forskjellige plager.  
 
Feilbelastning fra føttene kan føre til smerter i rygg, hofter, knær, kjeveproblemer og en rekke diffuse plager. Problemer med konsentrasjon, samt lese- og skrivevansker kan også relateres til lockfoot.
 
Lockfoot-syndromet ble oppdaget av tannlege Kjell Bjørner. Han så sammenhengen mellom kjeve/bittproblemer og låsninger i føttene, og erfarte at kjeven og bittet kom i balanse når låsningene i føttene ble eliminert.
 
Whiplash eller nakkesleng er egentlig beskrivelse av en skademekanisme, en piskesnert.  Når man blir utsatt for en whiplash, blir musklene i hals og nakke forstrukket, slik at de ikke går tilbake til hvileposisjon.
 
Muskler som er forstrukket er helt eller delvis ute av funksjon, og fører til at andre muskler arbeider hardere for å kompensere for de skadde musklene. En whiplash kan også føre til skader på skjelettet, på leddbånd og bløtdeler i nakken, og på hjernehinnene. Kjevene er også ofte berørt.
 
Symptomene på whiplash er mange, og ofte diffuse.  Blant de vanligste symptomene er:
206196&width=153&height=185[1]
       Nakkesmerter
       Hodepine
       Svimmelhet og balanseproblemer
       Hukommelsesproblemer
       Konsentrasjonsvansker
       Fokuserings/synsforstyrrelser
       Lys- eller lydømfintlighet
       Øresus
       Tretthet/søvnproblemer
       Nummenhet i hender og føtter
       Kjevespenninger
 
I mange tilfeller går plagene etter en whiplash-skade over av seg selv, men noen får kroniske og til dels invalidiserende plager. Plagene forplanter seg ofte til andre deler av kroppen enn nakken, og kan i noen tilfeller være vanskelige å relatere til skaden.
 
Det kan være flere årsaker til en whiplash eller nakkeskade. Trafikkulykker er det man vanligvis forbinder med en slik skade, men fallulykker er også en vanlig årsak. Slag mot hodet eller fødselsskader kan også gi en whiplash.
 
Behandlingen går ut på å styrke og normalisere musklene i hals og nakke, samt å bringe kroppen i balanse igjen. Dette gjøres ved å eliminere låsninger i føttene, rette opp halebenet og balansere/reprogrammere musklene i hele kroppen. Behandlingen er stort sett smertefri, og også små barn og gravide kan ha nytte av behandlingen.
 
Jeg benytter også kraniosakralterapi sammen med denne behandlingsformen, i tillegg til en posturologisk undersøkelse og behandling.
 
Etter behov kombinerer jeg behandlingen også med akupunktur.
 
Pris:
1. konsultasjon 90 minutter kr. 1000,-
Behandling 60 minutter       kr. 750,-
 
Del: